Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Roczna informacja o wykonaniu budżetu za 2005 rok

Data publikacji:

Roczna informacja
BURMISTRZA Dobiegniew
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
za 2005 rok.


         Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 

         Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres: 


Wyszczególnienie
 


Wykonanie

1

2

 
A/ DOCHODY
 


14.714.158

 
B/ WYDATKI
     w tym:


15.426.252

- wydatki bieżące:

11.333.083

- wydatki majątkowe:

 4.093.169

 
NADWYŻKA /  DEFICYT BUDŻETU (A-B)
 


- 712.094

 
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH
 


 
-

 
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
         w tym:
         Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.: 22.500
         Gmina Drezdenko: 500
         Gmina Stare Kurowo: 500
         Gmina Strzelce Kraj.: 500


24.000

 
KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM   JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 


-

 
UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE


-

Dobiegniew, dnia 19.05.2006r.

czytany: 3314

Rejestr zmian