Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2008 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia do 31 marca 2008 r.


Na podstawie art. 14 ust.2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Dobiegniewa informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 Wyszczególnienie Plan po zmianachWykonanie  %
 1 2 3 4
 A/ Dochody 27.724.424 4.493.647,46 16,21

 B/ Wydatki

 28.375.201 3.818.275,16 13,46
 Nadwyżka/Deficyt Budżetu (A-B)     -650.777     675.372,30 x

Dobiegniew, dnia 30.04.2008r.
                                                                                         Burmistrz mgr Leszek Waloch

czytany: 2660

Rejestr zmian