Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2008 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r.


Na podstawie art. 14 ust.2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Dobiegniewa informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 Wyszczególnienie Plan po zmianachWykonanie  %
 1 2 3 4
 A/ Dochody 27.083.696 9.235.617,71 34,10

 B/ Wydatki

 31.950.473 8.094.911,09 25,34
 Nadwyżka/Deficyt Budżetu (A-B) -4.866.777  1.140.704,62 x

Dobiegniew, dnia 25.07.2008r.
                                                                                         Burmistrz mgr Leszek Waloch

czytany: 3079

Rejestr zmian