Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Roczna informacja o wykonaniu budżetu za 2008 r.

Data publikacji: 01-08-2009 00:00

Roczna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za 2008 rok.


Na podstawie art. 14 ust.2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) burmistrz Dobiegniewa informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 WyszczególnienieWykonanie 
 1 3
 A/ Dochody 19.468.513,93

 B/ Wydatki
     w tym:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

 22.059.191,01

 15.960.867,42
   6.098.323,59
 Nadwyżka/Deficyt Budżetu (A-B) - 2.590.677,08
 Kwota zobowiązań wymagalnych -
 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu
 Jednostek Samorządu Terytorialnego
 333.000,00
 Kwoty dotacji udzielonych innym
 Jednostkom Samorządu Terytorialnego

 w tym:
 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.: 100.000,00
 Gmina Strzelce Krajeńskie: 5.000,00
 105.000,00
 Udzielone poręczenia i gwarancje -

Dobiegniew, dnia 29.05.2009 r.
                                                                                         Burmistrz mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-06-2011 22:37 przez
czytany: 2495

Rejestr zmian