Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Roczna informacja Burmistrza Dobiegniewa o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew za 2009 rok.

Data publikacji: 11-03-2010 00:00

Roczna informacja
BURMISTRZA Dobiegniewa
o wykonaniu budżetu  Gminy Dobiegniew za 2009 rok.


Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres: 

 Wyszczególnienie 

 Wykonanie

1

2

 A/ DOCHODY 

 22 943 397,31

 B/ WYDATKI     w tym:

 25 240 287,76

- wydatki bieżące:

 17 386 146,23

- wydatki majątkowe:

   7 854 141,53

 NADWYŻKA /  DEFICYT BUDŻETU (A-B) 

 - 2 296 890,45

 KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH 

 -

 KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO      

  -

 KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM   JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym: 
                  
2 496,04 Gmina Dębno
                   
                   
5 000,00 Gmina Strzelce Kraj.

  
7 496,04 

 UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE 

 -

 Dobiegniew, dnia 11.03.2010r.
                                               Burmistrz mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-03-2010 18:45 przez
czytany: 2356

Rejestr zmian