Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu - II kwartał 2006 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.
 

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 


Wyszczególnienie
 


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
A/ DOCHODY
 


13.852.636


7.775.528,58


56,13

 
B/ WYDATKI
 


14.226.797


6.266.854,65


44,05

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU (A-B)


- 374.161


1.508.673.93


X


 

 

 

 

 

 

 

Dobiegniew, dnia 31.07.2006 r.

czytany: 3226

Rejestr zmian