Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu - I kwartał 2006 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006r.
 

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 


Wyszczególnienie
 


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
A/ DOCHODY
 


13.276.816


4.467.048


33,6

 
B/ WYDATKI
 


13.200.030


3.071.867


23,3

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU (A-B)


76.786


1.395.181


X


 

 

 

 

 

 

 

Dobiegniew, dnia 27.04.2006r.

czytany: 3207

Rejestr zmian