Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja półroczna o wykonaniu budżetu - I półrocze 2006 r.

Data publikacji:

Informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
 za okres od 01 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

         Na podstawie art. 198 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 
 


Wyszczególnienie
 


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4


A/ DOCHODY
 


13.852.636


7.775.528,58


56,13


B/ WYDATKI
 


14.226.797


6.266.854,65


44,05

NADWYŻKA / /DEFICYT BUDŻETU (A-B)


-374.161


1.508.673,93


X


NALEŻNOŚCI
 


X


789.674,18


X


ZOBOWIĄZANIA
 
w tym wymagane:
 


X
 
X


1.016.268,27
 
0


X
 
0

 
Dobiegniew, dnia 31.08.2006r.
czytany: 3203

Rejestr zmian