Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2006 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o
wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
za okres od 01 stycznia 2006 r. do 30 września 2006r.

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

4


A/ DOCHODY


14.400.046


11.644.991,02


80,87


B/ WYDATKI


14.781.239


9.552.149,36


64,63

NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU (A-B)


-381.193


2.092.841,66


X

Dobiegniew, dnia 30.10.2006r.

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Kazimierz Błaszczyk

czytany: 3241

Rejestr zmian