Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Roczna informacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok

Data publikacji:

Roczna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
za 2006 rok.

Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 11 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 


Wyszczególnienie
 


Wykonanie

 

 
A/ DOCHODY
 
 
15.715.716,95
 
B/ WYDATKI
     w tym:
 
14.926.595,27
- wydatki bieżące:
12.706.619,25
- wydatki majątkowe:
2.219.976,02
 
NADWYŻKA /  DEFICYT BUDŻETU (A-B)
 
 
789.121,68
 
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH
 
 
 
-
 
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
         w tym:
       Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.: 70.882,18
 
 
70.882,18
 
KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM   JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
         w tym:
       Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.: 20.000,00
 
 
20.000,00
 
UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE
 
 
-

Dobiegniew, dnia 19.03.2007r.                                              

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Leszek Waloch

czytany: 3128

Rejestr zmian