Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu - II kwartał 2007 r.

Data publikacji:

Kwartalna informacja
 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 
o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.


 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 
 


Wyszczególnienie
 


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
A/ DOCHODY
 


15.185.321,00


8.777.756,18


57,81

 
B/ WYDATKI
 


15.896.650,00


6.813.146,97


42,86

NADWYŻKA / /DEFICYT BUDŻETU (A-B)


-711.329


1.964.609,21


X

 Dobiegniew, dnia  24 lipca 2007 r.

Burmistrz Dobiegniewa
Leszek Stefan Waloch

czytany: 2982

Rejestr zmian