Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja V z dnia 30 grudnia 2010 roku

Data publikacji: 24-03-2011 11:00
 

 uchwala_V_12_10.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2014

 uchwala_V_13_10.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobiegniew na 2011 rok

 uchwala_V_14_10.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2011 rok

 uchwala_V_15_10.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_V_16_10.pdf   strzałka   w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarngo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 uchwala_V_17_10.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla

 uchwala_V_18_10.pdf   strzałka   w sprawie rozstrzygnięcia skargi

 uchwala_V_19_10.pdf   strzałka   w sprawie rozstrzygnięcia skargi

 uchwala_V_20_10.pdf   strzałka   w sprawie rozstrzygnięcia skargi

 uchwala_V_21_10.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2011

 uchwala_V_22_10.pdf   strzałka   w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew

 uchwala_V_23_10.pdf   strzałka   w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczoych w budżecie Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

opublikował:
czytany: 2008

Rejestr zmian