Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLVII z dnia 1 października 2010 roku

Data publikacji: 20-03-2011 00:00
 

 uchwala_XLVII_323_10.pdf   strzałka   w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedli w Dobiegniewie

 uchwala_XLVII_324_10.pdf   strzałka   w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wartości nieruchomości

 uchwala_XLVII_325_10.pdf   strzałka   w sprawie nieodpłatnego przejęcia od ANR - Oddział w Gorzowie Wlkp. nieruchomość gruntową do zasobu komunalnego Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLVII_326_10.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLVII_327_10.pdf   strzałka   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew

 uchwala_XLVII_328_2010.pdf   strzałka   w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobiegniew za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 uchwala_XLVII_329_2010.pdf   strzałka   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 uchwala_XLVII_330_2010.pdf   strzałka   w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 uchwala_XLVII_331_2010.pdf   strzałka   w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych

 uchwala_XLVII_332_2010.pdf   strzałka   w sprawie rozstrzygnięcia skargi

 uchwala_XLVII_333_2010.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 uchwala_XLVII_334_2010.pdf   strzałka   w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-03-2011 20:19 przez
czytany: 1875

Rejestr zmian