Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2010 r.

Data publikacji: 30-04-2010 00:00

Kwartalna informacja 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
 
o wykonaniu budżetu  Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia  2010r. do 31 marca 2010 r.
 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:  

 
Wyszczególnienie


Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
DOCHODY 


24 359 241


5 072 344,47


20,83

 
WYDATKI 


29 118 069


5 218 966,76


17,92

 
PRZYCHODY 


 
5 183 009


2 639 365,78


50,92

 
ROZCHODY 


424 181


22 200


5,23

NADWYŻKA / /DEFICYT BUDŻETU (A-B)


-4 758 828


 
-146 622,29


 
X

 Dobiegniew, dnia  30 kwietnia 2010 rok 

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-05-2010 20:56 przez
czytany: 2228

Rejestr zmian