Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja półroczna o wykonaniu budżetu - I półrocze 2010 r.

Data publikacji: 01-07-2010 00:00

Informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

 

Wyszczególnienie

plan

wykonanie

%

     
A.DOCHODY24 730 371,0011 067 333,8744,75%
B.WYDATKI (B1+B2)29 489 199,0011 180 753,2637,91%
B1.Wydatki bieżące18 888 875,008 150 213,2543,15%
B2.Wydatki majątkowe10 600 324,002 030 540,0119,16%
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-4 758 828,00-113 419,39 
D1.PRZYCHODY5 183 009,002 641 620,5450,97%
 z tego:   
D12.spłata pożyczek udzielonych44 900,003 510,677,82%
D.15obligacje2 500 000,000,000,00%
D.17inne źródła2 638 109,002 638 109,87100,00%
D2.ROZCHODY424 181,0081 643,2019,25%
 z tego:   
D21spłaty kredytów i pożyczek334 182,0060 050,0017,97%
D22pożyczki udzielone89 999,0021 593,2023,99%
 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM, w tym:

X

7 579 350,00 
 zobowiązania wymagalne

X

0,00 
 WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA            (NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ 60 %)

X

30,65% 
udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o któych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

16 245,99

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-08-2010 20:58 przez
czytany: 2266

Rejestr zmian