Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2010 r.

Data publikacji: 31-10-2010 00:00

Informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za okres od 01 stycznia do 30 września 2010 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze. zmianami), Burmistrz Dobiegniewa  informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:


Wyszczególnienie
 


 Plan po zmianach


Wykonanie


%

1

2

3

4

 
DOCHODY 


25 806 769


16 975 054,05


 
65,77

 
WYDATKI 


30 565 597


19 139 783,95


 
62,61 

 
PRZYCHODY 


 
5 183 009


 
5 144 529,08


 
99,46

 
ROZCHODY 


 
424 181


 
232 111,36


54,71


NADWYŻKA / /DEFICYT BUDŻETU (A-B)


 
- 4758 828


 
- 2 164 729,90


 
x

 
Dobiegniew, dnia  31-10- 2010 rok 

Burmistrz Dobiegniewa
mgr Leszek Waloch


opublikował:
ostatnie zmiany: 08-11-2010 19:23 przez
czytany: 1778

Rejestr zmian