Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Roczna informacja Burmistrza Dobiegniewa o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew za 2010 rok.

Data publikacji: 14-03-2011 00:00

Roczna informacja
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
o wykonaniu budżetu Gminy Dobiegniew
 
za 2010 rok


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami), burmistrz Dobiegniewa informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:
 WyszczególnienieWykonanie 
 1 3

 A/ Dochody
     w tym:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe

 21.347.909,70

 17.760.941,96
   3.586.967,74

 B/ Wydatki
     w tym:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

 27.111.883,87

 18.757.502,53
   8.354.381.34
 Nadwyżka/Deficyt Budżetu (A-B) - 5.763.974,17
 Kwota zobowiązań wymagalnych -
 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu
 Jednostek Samorządu Terytorialnego

 -

 Kwoty dotacji udzielonych innym
 Jednostkom Samorządu Terytorialnego

 w tym:
           2 481,00 Gmina Dębno
        240 033,00 Powiat Strzelce Kraj.

 242.514,00
 Udzielone poręczenia i gwarancje -
 Udzielone umorzenia niepodatkowe

 48.960,29

Dobiegniew, dnia 01.03.2011r.
                                                                                         Burmistrz mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-03-2011 10:09 przez
czytany: 2009

Rejestr zmian