Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobiegniew : Druki do pobrania
Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.dobiegniew.pl/:Druki do pobrania


 wszystkie frazy
szukaj w:
 opisach,
 archiwum


Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Urząd Miejski
Zarządzenia Burmistrza
Statut gminy
Oświadczenia majątkowe
Oferty pracy
Oferta inwestycyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Rejestr jednostek pomocniczych gminy
Gospodarka nieruchomościami
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Majątek gminy
Budżet
Podatki
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Dobiegniewska strefa przemysłowa
Wybory
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Planowanie Przestrzenne
Druki do pobrania
Konsultacje społeczne
Rejestr zbiorów osobowych
Dzialalność lobbingowa
Wizyt:
1748923


12-04-2018 00:00
Prawo Łowieckie
 

 wniosek.pdf      Wniosek zgłoszenia szkodyautor:
opublikował:
czytany: 25
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Gospodarka przestrzenna
 

 GP1.rtf      wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 GP2.rtf      wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 GP3.doc      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 GP3a.doc      załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 GP4.doc      wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennegoautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:03 przez
czytany: 6365
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Gospodarka nieruchomościami
 

 wniosek_o_numer_porzadkowy.doc      Wniosek o numer porządkowy

 wniosek_o_przeksztalcenie_prawa_uzytkowania.doc      Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:02 przez
czytany: 6326
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Gospodarka odpadami
  

 Deklaracjaodpadykomunalne.doc      deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 17-08-2016 11:47 przez
czytany: 6334
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Ochrona środowiska
 

 oswiadczenie_.doc      Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 Wniosek1.doc      wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 Wniosek2.doc      wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt

 Wniosek3.doc      wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwlok zwierzęcych i ich części

 Wniosek4.doc      wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 Wnioseknausuni_ociedrzew.doc      Wniosek na usunięcie drzew

 Zgloszenie.doc      Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:01 przez
czytany: 6294
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Drogownictwo
  

 drogownictwo.doc      Wniosek o zajęcie pasa drogowegoautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 13-03-2018 14:17 przez
czytany: 986
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Sprawy mieszkaniowe
 

 przydzial_mieszkania.doc      wniosek o przydział mieszkania

 wniosek_pozyczka.pdf      Wniosek o udzielenie pozyczki dla wspólnot mieszkaniowych na cele remontoweautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:00 przez
czytany: 6334
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Ewidencja ludności
 

 wniosek_dowod.pdf      wniosek o wydanie dowodu osobistego

 zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf      Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

 zgloszenie_pobytu_stalego.pdf      Zgłoszenie pobytu stałego

 zgloszenie_wymeldowania.pdf      Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 zgloszenie_wymeldowania_.pdf      Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:00 przez
czytany: 6311
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Urząd Stanu Cywilnego
 

 podanie_o_wydanie_odpisu.pdf      Wniosek o wydanie odpisu aktuautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 08:59 przez
czytany: 6312
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Zezwolenia alkoholowe
 

 ZA_1.doc      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na na sprzedaż napojów alkoholowych

 ZA_2.doc      Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 ZA_3.doc      Wniosek o wydanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty

 ZA_4.doc      Oświadczenieautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 08:59 przez
czytany: 6305
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Działalność gospodarcza
 

 CEIDG1.pdf      Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 DG2.pdf      Instrukcja do wniosku CEIDG-1

 DG3.pdf      Uwagaautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 29-01-2014 08:58 przez
czytany: 6307
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Podatek od nieruchomości
  

 p_1.doc      deklaracja na podatek od nieruchomości

 p_2.doc      informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 p_3.doc      dane o nieruchomościach

 p_4.doc      dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomościautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-01-2018 13:30 przez
czytany: 6298
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Podatek rolny
  

 p_5.doc      deklaracja na podatek rolny

 p_6.doc      informacja o gruntach

 p_7.doc      dane o nieruchomościach rolnych

 p_8.doc      dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnymautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-01-2018 13:37 przez
czytany: 6293
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Podatek leśny
  

 p_09.doc      deklaracja na podatek leśny

 p_10.doc      informacja o lasach

 p_11.doc      dane o nieruchomościach leśnych

 p_12.doc      dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnymautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-01-2018 13:59 przez
czytany: 6245
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Podatek od środków transportowych
 

 t_1.pdf      deklaracja na podatek od środków transportowych

 t_2.pdf      załącznik do deklaracji DT-1autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 24-01-2018 14:11 przez
czytany: 6258
Rejestr zmian
 

27-01-2014 00:00
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 

 wniosek_1.pdf      Wniosek o zwrot podatku akcyzowegoautor:
opublikował:
czytany: 6280
Rejestr zmian
 

12-03-2010 00:00
Oświadczenie majątkowe radnych

 Oświadczenia majątkowe radnych

Druki w wersji elektronicznej do pobrania: (wersja doc)

  z254.doc      Oświadczenie majątkowe radnego

 z255.doc      Infomacja o zatrudnieniu

 z256.doc      Oświadczenie - informacja o działalności gospodarczej małżonka

 z257.doc      Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

 z258.doc      Oświadczenie o umowach cywilnoprawnychautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-03-2010 14:09 przez
czytany: 11186
Rejestr zmian
 

17-02-2010 00:00
Druki do pobrania
-

 aoswiadrad.doc      Oświadczenie majątkowe radnego gminy

 boswiadrad.doc      Oświadczenie majątkowe radnego gminy - informacja

 coswiadrad.doc      Oświadczenie - działalność gospodarcza

 doswiadrad.doc      Oświadczenie - działalność gospodarcza (druk nr 2)

 edoswiadrad.doc      Oświadczenie - umowa cywilnoprawnaautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 14-05-2010 08:41 przez
czytany: 11110
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  
virtualnetia | tworzenie stron www