Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Uchwały XL Sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku

Data publikacji: 21-04-2010 00:00
-

 z180XL2802010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/280/2010 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

 z181XL2812010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/281/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli

 z182XL2822010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/282/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowe dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania I oddziału Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dobiegniewie roku szkolnym 200

 z183XL2832010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/283/2010 w sprawie powołania doraznej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia ogólnonarodowego

 z184XL2842010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/284/2010 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 z185XL2852010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/285/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Dobiegniewie ul. Konopnickiej 9B (uchwała nie podjęta)

 z186XL2862010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/286/2010 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 z187XL2872010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/287/2010 w sprawie rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjętego na XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2009 r. (uchwała nie podjęta)

 z188XL2882010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/288/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 z189XL2892010.pdf   strzałka   Uchwała nr XL/289/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

opublikował:
czytany: 2432
Rejestr zmian