Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Uchwały XLIII Sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Data publikacji: 17-08-2010 00:00
-

 z370.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/294/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 z371.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/295/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 81,83,84,86 i 87, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin,

 z372.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/296/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 z374.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/297/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala w Międzyrzeczu

 z375.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Dobiegniew

 z376.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/299/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobiegniew

 z377.pdf   strzałka   Uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

opublikował:
czytany: 2338
Rejestr zmian