Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew"

Data publikacji: 17-04-2019 00:00
   


 OgCEoszenie.pdf   strzałka   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew"

 SIWZplace.doc   strzałka   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część I; Część II; Część III wraz z załącznikami Nr 1, 1A, 1B, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 ZalacznikNr7.zip   strzałka   Załącznik Nr 7 do SIWZ - Część I - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr7A.zip   strzałka   Załącznik Nr 7A do SIWZ - Część II - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr7B.zip   strzałka   Załącznik Nr 7B do SIWZ - Część III - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr8.zip   strzałka   Załącznik Nr 8 do SIWZ - Część I - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr8A.zip   strzałka   Załącznik Nr 8A do SIWZ - Część II - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr8B.zip   strzałka   Załącznik Nr 8B do SIWZ - Część III - Specyfikacja Techniczna Wykonani i Odbioru Robót

 ZalacznikNr9.pdf   strzałka   Załącznik Nr 9 - Część I - Przedmiar robót

 ZalacznikNr9A.pdf   strzałka   Załącznik Nr 9A - Część II - Przedmiar robót

 ZalacznikNr9B.pdf   strzałka   Załącznik Nr 9B - Część III - Przedmiar robót

opublikował:
czytany: 215
Rejestr zmian

Informacja z otwarcia ofert - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".

Data publikacji: 22-03-2019 00:00
   


 InformacjazotwarciabudynekIII.pdf   strzałka   Informacja z otwarcia ofert - "Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie - etap III".

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-03-2019 12:32 przez
czytany: 754
Rejestr zmian