Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki: cz. 16/17 obręb Podlesiec o pow. 3000m2 oraz dz. nr 163 obręb Radęcin o pow. 5700m2

Data publikacji: 06-09-2021 00:00

    zal_pod_rad.pdf

opublikował:
czytany: 141
Rejestr zmian

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomość: dz. nr cz 376/3 obręb Osiek o pow. 500m2

Data publikacji: 06-09-2021 00:00

      zal_os_376_1.pdf

opublikował:
czytany: 139
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2021r podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przenaczonych do dzierżawy obręb Dobiegniew nr dz cz. 264/7 oraz cz. 264/7

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

     zal2647.pdf

opublikował:
czytany: 347
Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Radęcin

Data publikacji:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Radęcin Wykazzdnia20072021r.pdf

czytany: 268
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkową części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajdu

Data publikacji: 07-05-2021 00:00

   zal_lokalulGdanska.pdf

opublikował:
czytany: 822
Rejestr zmian

Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych

Data publikacji: 22-08-2018 00:00
 

 zarzadzenie_62_18.pdf   strzałka   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Radęcinie gmina Dobiegniew

opublikował:
czytany: 8368
Rejestr zmian

Dofinansowanie dla Gminy na usuwanie azbestu

Data publikacji: 20-10-2016 00:00
Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 20.862,12 zł w formie dotacji stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pn.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
opublikował:
czytany: 12599
Rejestr zmian