Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia
2021.08.06 13:30
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publ. Radęcin
Wykonał:
2021.08.05 14:56
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).
Wykonał:
2021.08.05 13:33
Przypisanie artykułu Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania dla zadania pn. Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).
Wykonał:
2021.08.05 13:31
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania dla zadania pn. Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. S
Wykonał:
2021.08.05 10:48
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).
Wykonał:
2021.08.05 10:48
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III".
Wykonał:
2021.08.05 10:47
Edycja treści artykułu Zapytanie Ofertowe - Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska.
Wykonał:
2021.08.05 10:46
Przypisanie artykułu Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska. do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2021.08.05 10:44
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska.
Wykonał:
2021.08.05 09:05
Przypisanie artykułu Kwartalna Informacja Burmistrza Dobiegniewa o wykonaniu Budżetu Gminy Dobiegniew za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do działu / BUDŻET / BUDŻET 2021
2021.08.05 09:05
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Kwartalna Informacja Burmistrza Dobiegniewa o wykonaniu Budżetu Gminy Dobiegniew za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
2021.08.04 12:03
Przypisanie artykułu Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wołogoszcz do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
2021.08.04 12:03
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wołogoszcz
2021.08.03 14:28
Edycja treści artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Radęcin nad jeziorem
2021.08.03 14:24
Przypisanie artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mierzęcin do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
2021.08.03 14:22
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mierzęcin
2021.08.03 14:21
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.
2021.08.03 13:15
Przypisanie artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Radęcin nad jeziorem do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / OGłOSZENIA
2021.08.03 13:14
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Radęcin nad jeziorem
2021.08.02 15:09
Przypisanie artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z obiektami małej architektury w miejscowości Słonów do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia