Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXVI z dnia 26 marca 2013 roku

Data publikacji: 22-04-2013 00:00
 

 uchwala_XXXVI_214_13.pdf   strzałka   w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXVI_215_13.pdf   strzałka   w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 uchwala_XXXVI_216_13.pdf   strzałka   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 uchwala_XXXVI_217_13.pdf   strzałka   w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobiegniew do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SG05

 uchwala_XXXVI_218_13.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

 uchwala_XXXVI_219_13.pdf   strzałka   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2024

 uchwala_XXXVI_220_13.pdf   strzałka   w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów

opublikował:
czytany: 1768

Rejestr zmian