Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLII z dnia 7 listopada 2013 roku

Data publikacji: 18-11-2013 00:00
 

 uchwala_XLII_246_13.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

 uchwala_XLII_247_2013.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLII_248_2013.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

 uchwala_XLII_249_2013.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_XLII_250_2013.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 uchwala_XLII_251_2013.pdf   strzałka   w sprawie uchylenia w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. i w sprawie uchylenia w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/261/2009 z dnia 26 listopada 2009r.

 uchwala_XLII_252_2013.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

opublikował:
czytany: 1810

Rejestr zmian