Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLIII z dnia 16 grudnia 2013 roku

Data publikacji: 24-12-2013 00:00
 

 uchwala_XLIII_253_13.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014

 uchwala_XLIII_254_13.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020

 uchwala_XLIII_255_13.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 uchwala_XLIII_256_13.pdf   strzałka   w sprawie uchylenia w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 26 listopada 2009

 uchwala_XLIII_257_13.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5

 uchwala_XLIII_258_13.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia Gminy Dobiegniew do Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w okresie programowania 2014-2020

 uchwala_XLIII_259_13.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

 uchwala_XLIII_260_13.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy miejscowości w znaku towarowym

 uchwala_XLIII_261_13.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2014 rok

 uchwala_XLIII_262_13.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2014 rok

 uchwala_XLIII_263_13.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej" na rok 2014

 uchwala_XLIII_264_13.pdf   strzałka   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 uchwala_XLIII_265_13.pdf   strzałka   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

opublikował:
czytany: 1976

Rejestr zmian