Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADĘCIN, GMINA DOBIEGNIEW WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Data publikacji: 18-08-2017 00:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 OGCOSZENIEOWYCOCENIUDOPUBLICZNEGOWGL_NDUMIEJSCOWEGOPLANUZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGOTERENaWTURYSTYCZNYCHWMIEJSCOWOCCIRAD_CINGMINADOBIEGNIEWWRAZZUZASADNIENIEMIPROGNOZ_NODDZIACYWANIANACRODOWISKO.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-12-2017 10:14 przez
czytany: 881

Rejestr zmian

Zobacz Również: