Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.6.2020.AK.3 z dnia 04.01.2021r.

Data publikacji: 07-01-2021 00:00
Zawiadamiam, iż w dniu 04.01.2021r. na wniosek złożony przez inwestora, tj. Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rozdzielni sieciowej 110kV Podlesiec wraz z przyłączami 110kV, pełniącej funkcje przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej z lokalizacją na części działki nr 234 w obrębie ewid. 0014 Mierzęcin, gm. Dobiegniew.


 Obwieszczenie67336.jpg   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6733.1.6.2020.AK.3 z dnia 04.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 674

Rejestr zmian

Zobacz Również: