Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.12 z dnia 24.01.2020 r.

Data publikacji: 24-01-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA12_z_dnia_24012020.pdf

autor:
czytany: 3129

Rejestr zmian

Zobacz Również: