Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.19 z dnia 06.08.2020 r.

Data publikacji: 06-08-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenie_RKG6220172019MA19.pdf

autor:
czytany: 2133

Rejestr zmian

Zobacz Również: