Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 22.09.2020 r.

Data publikacji: 22-09-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_RKG6220192020MA3.pdf

autor:
czytany: 1947

Rejestr zmian

Zobacz Również: