Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020r.

Data publikacji: 06-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 06.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 1736

Rejestr zmian

Zobacz Również: