Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020r.

Data publikacji: 12-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 12.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie6220115.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 1689

Rejestr zmian

Zobacz Również: