Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

Data publikacji: 02-12-2020 00:00
zawiadamiam, iż na wniosek złożony w dniu 07.08.2020 r., uzupełniony w dniach: 09.09.2020 r. i 19.11.2020r., przez inwestora, tj. Atarol Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew.
Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 Obwieszczenie622010.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

opublikował:
czytany: 1665

Rejestr zmian

Zobacz Również: