Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

Data publikacji: 07-01-2021 00:00
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid, 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gm. Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.


 Obwieszczenie622014.jpg   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 1383

Rejestr zmian

Zobacz Również: