Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

Data publikacji: 13-01-2021 00:00
zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 ObwieszczenieRKG62201112020AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 1303

Rejestr zmian

Zobacz Również: