Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam, iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Obwieszczenie62201112020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
czytany: 1264

Rejestr zmian

Zobacz Również: