Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

Data publikacji: 03-02-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG62201102020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

opublikował:
czytany: 1219

Rejestr zmian

Zobacz Również: