Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

Data publikacji: 12-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG6220192020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-02-2021 13:32 przez
czytany: 1112

Rejestr zmian

Zobacz Również: