Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

Data publikacji: 19-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG62201152020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

opublikował:
czytany: 1115

Rejestr zmian

Zobacz Również: