Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 25.02.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. RKG6220112021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 968

Rejestr zmian

Zobacz Również: