Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 12.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PUK „Komunalni” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8 reprezentowaną przez Pana Jakuba Mańdzij, JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG6220122021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 976

Rejestr zmian

Zobacz Również: