Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220192020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
czytany: 960

Rejestr zmian

Zobacz Również: