Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.  RKG6220192020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-03-2021 13:57 przez
czytany: 972

Rejestr zmian

Zobacz Również: