Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 22.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 61, 62 obręb ewid. 0012 Chomętowo, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. RKG6220182021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 958

Rejestr zmian

Zobacz Również: