Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

Data publikacji: 15-04-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawoadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG62201112020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-04-2021 15:16 przez
czytany: 851

Rejestr zmian

Zobacz Również: