Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów IV” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2, 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220172021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 651

Rejestr zmian

Zobacz Również: