Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

Data publikacji: 20-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220122021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

opublikował:
czytany: 736

Rejestr zmian

Zobacz Również: