Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

Data publikacji: 18-08-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG6220182020AK15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

opublikował:
czytany: 289

Rejestr zmian

Zobacz Również: