Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji: 17-09-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220122021AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

opublikował:
czytany: 152

Rejestr zmian

Zobacz Również: